18.06.2017 Czytanie do homilii ks. Cyrana

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 19,1–6a)

 

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia.

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1–2.3.4c–5)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami. 

 

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *

służcie Panu z weselem! 

Stawajcie przed obliczem Pana *

z okrzykami radości. 

 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *

On sam nas stworzył. 

Jesteśmy Jego własnością, *

Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

 

Chwalcie i błogosławcie Jego imię. *

Albowiem Pan jest dobry, 

Jego łaska trwa na wieki, *

a Jego wierność przez pokolenia.

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5,6–1)

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:

Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA (Mt 9,36–10,8)

Rozesłanie Apostołów

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Zaproszeni do królestwa

Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym, czym jest zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. Smak źródlanej wody i odżywczego pokarmu zatarł się już całkiem w naszej pamięci. On jednak nie przestaje nas szukać i troszczyć się o nas. Wysyła swoich posłańców na nasze zagmatwane drogi, wzywając nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie i udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka na nas i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno, aby powrócić. Choć droga, którą będziemy musieli pokonać, może być trudna, to On nas na niej nie zostawi. Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa niebieskiego. Ono jest naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi.

 

Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie z bezdroży naszego życia. Niech wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, przestanie być przeszkodą na drodze powrotu do Ciebie.

 

Tekst pochodzi z: http://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-6-18


Medycyna - nauka czy magia?

Bioenergoterapia, medycyna niekonwencjonalna

     Bioenergoterapia i niektóre formy medycyny niekonwencjonalnej, to kolejne zagrożenia duchowe czyhające na nieświadomych chrześcijan. Należą do nich: uzdrowiciele z Filipin, Brazylijski Jan od Boga, seanse Zbyszka Nowaka - ręce, które leczą, Kaszpirowskiego, Clive Harrisa, Reiki, Feng Shui, rożdżkarstwo, wahadełko, odpromienniki, radiestezja, leki homeopatyczne, zioła energetyzowane okultystycznie, irydologia - czytanie z oczu, leczenie z moczu, seanse biotroniczne, podejrzane treningi i seanse psychoterapeutyczne, hipnoza, akupunktura, akupresura, rebirthing, medycyna chińska, masaże chińskie itp.

Poniższy film bardzo ładnie ilustruje oszustwo i zagrożenia płynące z homeopatii i akupunktury.

 "Liban, Ziemia Świętych" (2012) reżyserii księdza J. Cieleckiego

Film dokumentalny, religijny
• Produkcja: Watykan
• Rok produkcji: 2012
• Premiera: wrzesień 2012
• Dane techniczne: 60 min

 

Reżyseria: ks. Jarosław Cielecki 
• Produkcja: Watykański Serwis Informacyjny

mehr lesen 0 Kommentare
Czy aby na pewno wiesz o czym jest modlitwa "Ojcze Nasz"?

Czy aby znamy sens tejże modlitwy? Zaskakujący wykład ks.Romana Kneblewskiego o najpowszechniejszej modlitwie wszystkich chrześcijan, który z całego serca polecam.

mehr lesen 0 Kommentare


Biblia wielkim Kodeksem Kultury Zachodu

Więc skąd ta myśl o "genderyzowaniu" społeczeństwa Europy Zachodniej?


Modlitwa wyrywającą z beznadziei, rozrywającą łańcuchy i powodującą trzęsienie ziemi...

 

„A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga,
więźniowie zaś przysłuchiwali się im.

Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.”

Pismo Święte, Dzieje Apostolskie 16,25-26 

mehr lesen 16 Kommentare

Zapraszamy do wysłuchania świetnej konferencji, którą wygłosiła w naszej parafii pani psycholog Agata Rusak na temat: „Wina – krzywda – przebaczenie”.

Download
Wina – krzywda – przebaczenie.mp3
MP3 Audio Datei 11.8 MB

Podobnież przebaczenie miało by prowadzić do osobistego rozwoju...Wstrząsający apel Papieża Franciszka!

Nie relatywizujmy obecności diabła, tu chodzi o nasze zbawienie!

mehr lesen 0 Kommentare

Homeopatia nie ma nic wspólnego z medycyną – wywiad z prof. Andrzejem Gregosiewiczem

UWAGA PIKANTNY!


mehr lesen 1 Kommentare


Świadectwo mrożące krew w żyłach. Naiwność, przeznaczenie, własna wola. Dlaczego tak właściwie się dzieje?

Szukając informacji o nowym filmie księdza Jarosława Cieleckiego, natknęłam się na ten to artykuł, który należy przeczytać i podać dla przestrogi dalej!

Myślę i wiem, że wielu "dzisiejszych ludzi" bagatelizują, duchowe egzystencje, a tu jak na dłoni świetny przykład, że nie można do tych spraw w ten sposób podchodzić.

Oby dobry Bóg błogosławił wszystkich czytających to świadectwo i chronił od wszelkiego zła. Owocnej lektury!

I.Török

mehr lesen 4 Kommentare

KINDER WUNSCH ERFÜLT MIT DER SANFTHEIT DER NATUR

mehr lesen 1 Kommentare