Spotkanie MwM po Mszy Świętej 25.01.2014

Na spotkanie z Mszą Święta przybyły matki ze Słowacji, Niemiec oraz z Polski. Msza została poprowadzona w trzech językach ze śpiewami polsko-niemiecko-slowackimi. Ksiedzu Rolfowi Kaifer oraz panom ministrantom, za przybycie i pomoc w organizacji - w imieniu wszystkich matek - serdeczne Bóg zapłać! 

Prześlij dalej:

0 Kommentare

INAUGURACYJNA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY!

 

ZAPROSZENIE / POZVANKA/ EINLADUNG

 

 

25.01.2014 - NA KWARTALNE DNI MODLITW MATEK W MODLITWIE

(MwM)
O LEPSZY
WIAT DLA DZIECI
I M
ðODZIEY NA CAðYM WIECIE!

 

MOJE DROGIE SIOSTRY W JEZUSIE CHRYSTUSIE!

 

ZAPRASZAMY WAS SERDECZNIE NA INAUGURACYJNE SPOTKANIE MwM- Z
PIERWSZ
MSZ POKUTN Z OKAZJI OGÓLNOWIATOWYCH MODLITW KWARTALNYCH MwM - KTÓR POPROWADZI KS. KAIFER W KOCIELE DER MUTTER VON GUTEN RAT WE FRANKFURCIE.

JEST TO MSZA W KTÓREJ BŁAGAMY PANA BOGA O ŁASKI I POMOC DLA DZIECI I WNUKÓW W NASZYCH RODZINACH, PARAFIACH, NASZYM KRAJU I NA CAŁYM WIECIE, ORAZ O PRZEBACZENIE I NAWRÓCENIE DLA TYCH WSZYSTKICH KTÓRZY WYRZDZAJ IM KRZYWD I ZŁO.

PROPONOWANY PRZEBIEG SPOTKANIA:

14:30 - KRÓTKA MEDYTACJA POKUTNA; CZYTANIE Z PISMA WITEGO ; CHWILA
REFLEKSJI W
ŁASNEJ.
15:00 MSZA WITA W POWYSZEJ INTENCJI Z MODLITWA POWSZECHNA Z LISTU MWM JAKO PROPOZYCJA; MONA BDZIE DODA WŁASNE INTENCJE Z GRUP MwM
15:45 SPOTKANIE MwM Z PROPONOWANYMI *)CZYTANIAMI Z PISMA SW.
16:15 ZAKOCZENIA Z MODLITWA DZIKCZYNIENIA PSALM 37

*) MATKI WE WSZYSTKICH KRAJACH , ROZWAAJ TE SAME TEKSTY MODLITEWNE!

FÜR QUARTAL TAGE DER GEBETE DER MÜTTER GEBETE FÜR BESSEREN WELT FÜR UNSERE KINDERN UND JUGENDLICHEN AUF DER GANZEN WELT!

 

LIEBE SCHWESTERN IN JESUS CHRISTUS!

WIR LADEN SIE ZU INAUGURATIONSTREFFEN DER MÜTTER GEBETE EIN - MIT DEM ERSTEN BUSSE-GOTTESDIENST ANLÄSSLICH DER WELTWEITEN QUARTAL GEBETE - GEFÜHRT VON PRIESTER KAIFER IN DER KIRCHE DER MUTTER VON GUTEN RAT.
ES IST EIN GOTTESDIENST IN DEM BITTEN WIR UNSEREN HERRN UM GNADEN UND HILFE FÜR DIE KINDER UND ENKELKINDER IN UNSEREN FAMILIEN, UNSEREN GEMEINDEN, UNSEREM LANDE, AUF DER GANZEN WELT UND UM VERGEBUNG UND UMKEHR FÜR ALLE, DIE IHNEN QUELLEN UND BÖSE TUN.

 

VORGESCHLAGENE VERLAUF DES TREFFENS:

14:30 - KURZE BUSSE MEDITATION; BIBEL LESEN, DER MOMENT DER EIGENEN REFLEXION ZU EIGENER BUSSE .
15:00 GOTTESDIENST MIT DER OBIGEN INTENTION MIT FÜRBITTEN DER EINZELNEN GRUPPEN UND DEN ALLGEMEINEN FÜRBITTEN ALLER MP GRUPPEN

15:45 TREFFEN MG MIT DEN VORGESCHLAGENEN *) LESUNGEN AUS DER BIBEL. 16:15 ENDE DES TREFFEN UND DANKGEBET PSALM 37

 

*) MUTTER AUS ALLEN GRUPPEN IN DER GANZEN WELT, HABEN GLEICHE LESUNGEN.

 

ADRESSE DES TREFFENS/ MIEJSCE SPOTKANIA:

Kirche - Mutter vom Guten Rat - Niederrad

Kniebisstr. 27
60528 Frankfurt am Main0 Kommentare