ZADANIA I OGÓLNE ZASADY

Ruch ten jest odpowiedzią matek zatroskanych o zdrowy rozwój, los a nawet zbawienie swoich dzieci w związku z nasilającymi się zagrożeniami płynącymi z łatwego dostępu np. do alkoholu, narkotyków, pornografii, neopogańskich praktyk ruchów new age, alternatywnych metod leczenia itp.

 

Kultura przemocy oraz pogardy dla ludzkiego życia preferowana w mediach wtargnęła w codzienność naszych dzieci i jest następnym elementem zagrożenia.

 

Modlimy się również za inne wspólnoty skupione w tym ruchu, a zwłaszcza za te matki i ich dzieci, które w danej chwili znajdują się w największej potrzebie.

 

Działalność wspólnoty sprowadza się głównie do modlitwy. Raz w tygodniu odbywają się spotkania modlitewne. W naszym przypadku dniem szczególnej modlitwy wspólnotowej jest środa. 

 

Prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, przez Jej orędownictwo oddajemy Jezusowi nas i wszystkie nasze intencje.

W szczególności modlimy się:

 

  •  za nasze rodziny, a zwłaszcza za dzieci
  •   za dzieci niechciane, niekochane, porzucone, głodne, chore 
  •  i cierpiące na całym świecie,
  •   za dzieci poczęte i kobiety w stanie błogosławionym,
  •  o dar macierzyństwa dla małżeństw niepłodnych,
  •  za rodziny z naszego środowiska, które zostały dotknięte jakimś nieszczęściem,
  •  za grupy Matek w Modlitwie na całym świecie, a szczególnie w krajach, gdzie Kościół jest prześladowany,
  •  o pokój,
  •  o powołania kapłańskie i zakonne - również w naszych rodzinach.

 

Ponadto członkinie wspólnoty odmawiają codziennie 1 dziesiątek różańca z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość oraz dary Ducha Świętego dla dzieci powierzonych naszym modlitwom.

 

Od niedawna staramy się o miesięczną Eucharystie wspólnotową połączona z odnowieniem oddania Jezusowi naszych rodzin w znaku niesienia w darach ołtarza koszyczka zawierającego krążki z wypisanymi na nich imionami dzieci.

 

Oprócz modlitwy członkinie grupy świadczą sobie wzajemną pomoc o różnym charakterze, w przyszłości przewidujemy również pomoc materialną.

 

Szukamy kościoła w którym było by to możliwe. Prosimy o pomoc w tej kwestii.

 

FILM - INFO O MATKACH W MODLITWIE!