Zesłanie Ducha Świętego Rzym - Międzynarodowa Konferencja od 15 do 18.05.2013 z audiencją Ojca Świętego w Papieskim Ateneum Regina Apostolorum!

Pani A. Merkel jedzie z nam do Ojca Franciszka! Niespodziewanie...

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht überraschend am 18. Mai Papst Franziskus im Vatikan. Wie Regierungssprecher Georg Streiter am Freitag in Berlin mitteilte, werde die Regierungschefin sich zu ein

Co jest intencją Ojca Świętego, aby połączyć wszystkie ruchy do Wigilii Zesłania Ducha Świętego?

Zarówno Jan Paweł II i Benedykt XVI nazwali w Rzymie, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ruchy kościelne i nowe wspólnoty, aby zachęcić ich do kontynuowania misji ewangelizacyjnej według dyrektyw Magisterium Kościoła. W tych spotkaniach, zarówno założyciele ruchu, że dyrektorzy samym przedstawia Ojca Świętego bogactwo ich różnych charyzmatów i odnowić ich pragnienie osiągnięcia swoją szczególną misję w Kościele i zgodnie z instrukcjami Ojca Świętego.Osobiście mogę wziąć udział w obu spotkaniach i był dla mnie wielki wzbogacenie mojej wiary. Ojciec Święty wzywa do nowych ruchów w Roku Wiary, ponieważ mają one bardzo ważną rolę w szerzeniu wiary w świeckim świecie. On chce, aby potwierdzić ich w wierze, być obecny w ich życiu, uruchomienie ich do nowych celów apostolskich, wzmocnienia komunii z pasterzami. Po spotkaniu z Wikariuszem Chrystusa, ludzie wracają do swoich codziennych zadań, zmotywowani do dalszego szerzenia Ewangelii i nadal zaczynem obecności Chrystusa w świecie.

 

Dlaczego Papieskim Ateneum Regina Apostolorum postanowiła zorganizować międzynarodową konferencję?

Wierzymy, że nowe ruchy i wspólnoty kościelne mają rolę w tworzeniu i szerzenia wiary. Ojciec Święty zwrócił się do kościelnych instytucji wyższej grupy zaszeregowania, do współpracy w Roku Wiary, organizacja imprez, które przyczyniają się do pogłębienia różnych aspektów wiary katolickiej. Planujemy, aby skutecznie przyczynić się do Kościoła, próbując rozszyfrować dokładniej określony wkład ruchów w dwóch głównych obszarach: po pierwsze, formacja wiary chrześcijańskiej, a drugi, rozprzestrzenianie się wiary.

Formacja wiary jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba dobrze ugruntowaną i silną wiarę w Słowie Bożym, w tradycji Kościoła, w nauczaniu, ponieważ istnieje duże zamieszanie doktrynalne wśród wielu chrześcijan.Musimy dobrze wyszkolonych ludzi świeckich, którzy mogą odpowiedzieć inteligentnie do wielkich wyzwań, które świecki świat stawia wierzącego. Z drugiej strony, wiara musi "dać". wzrost wiary, kiedy dajesz , powiedział Jan Paweł II. Członkowie ruchu są zjednoczeni przez silne pragnienie, aby głosić Ewangelię w ich własnym środowisku iw świecie. Chcielibyśmy podkreślić te dwa ważne aspekty, które ruchy skutecznie przyczynić się w Kościele.

 

Jako Konferencja będzie zorganizowana?

Konferencja podzielona jest na dwie główne części. Pierwsza poświęcona jest analizowanie charakteru i misji nowych ruchów i wspólnot kościelnych i rolę, jaką w dzisiejszym Kościele, ich działania charyzmatycznej, ich wkład w upowszechnianie i formacji w wierze Kościoła i ich klasyfikacja kanonicznej . W drugiej części skupimy się na badaniu ruchu Regnum Christi, z którymi uczelnia ma szczególny związek, ponieważ jest kierowana przez zgromadzenia Legionistów Chrystusa, który należy do Ruchu Regnum Christi . Ta druga część ma formę międzynarodowego spotkania członków i zostaną zaproszeni do udziału w obu dyrektorów i członków Ruchu, w trakcie konwencji, zostaną przedstawione wszystkie apostolaty z Regnum Christi w szczególności poświęcony formacji wiary i ewangelizacja młodzieży, rodziny, mediów, szkół, uniwersytetów, misje, itp.

 

Ile ruchów uczestniczyć?

Zaprosiliśmy przedstawicieli ruchów, które mają szczególne znaczenie historyczne lub cyfr, np. "Komunia i Wyzwolenie", "Focolari", "Odnowy w Duchu Świętym", "Drogi Neokatechumenalnej" i inne nowe społeczności jako "Wspólnoty świętego Jana" "Emmanuel Community", "Błogosławieństwa", itp.. Nie mogliśmy zaprosić wszystkich, aby mówić, bo, dzięki Bogu, jest tak wiele. Ale zapraszamy wszystkich do udziału w poszczególnych sesjach konferencji, aby wejść w komunię z członkami innych ruchów kościelnych.

 

Mam nadzieję, że zaangażowanie wielu krajów?

To nie jest łatwe, ale myślę, że mamy dobrą reprezentację krajów Ameryki Łacińskiej, Ameryce Północnej i Europie, głównie.Jedna z najpiękniejszych nut tych spotkań jest "katolickość", czyli powszechności Kościoła, w którym widzimy, jak działanie Ducha Świętego, nie ma granic wszelkiego rodzaju, i wszyscy pili ten sam Duch Chrystus.

 

Dlaczego tak ważne jest, aby młodzi ludzie i rodziny, aby wziąć udział w tym wydarzeniu?

Konferencja jest otwarta dla wszystkich, a przede wszystkim studentów naszej uczelni, ale także do członków ruchów i wspólnot kościelnych. W nich, mamy szczególną rolę młodych ludzi i ich rodzin. Młodzi ludzie, ponieważ są nadzieją Kościoła, a ich entuzjazm konwersji na głosicieli Chrystusa, wśród rówieśników i przyczynia się, jak również, w celu utworzenia wartości przyszłego świata bardziej chrześcijańskie. Rodziny, ponieważ przypominają nam, że Ewangelia przeżywana jest na pierwszym miejscu, w domu, każdy według swojej roli, do budowy kościoła w domu, w którym mieszkasz dar siebie i ducha wdzięczności.

 

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje na temat programu?

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej uczelni: www.uprait.org . Możesz również zadzwonić do Sekretariatu Kongresu na: 06.66543897 lub wyślij e-mail na adres: infocongress@upra.org . 

 

 

Program konferencji i jej przesłanki:

  • Międzynarodowa Konferencja na temat misji ruchów kościelnych i nowych wspólnot w tworzeniu i szerzeniu wiary.
  • Spotkanie na Ruchu Regnum Christi
  • Spotkanie ruchów kościelnych z Ojcem Świętym, Pentecosta. 
  • Motyw: Wiosna Kościoła i Ducha.

 

INFO: CO TO JEST Papieskie Ateneum "Regina Apostolorum" ? 

Uczelnia kościelna w rzymie 

prowadzona przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusa. 

Wydziały Teologii, Filozofii, Bioetyki, Master z Psychologii konsultacyjnej, Zarządzania Komunikacją, Środowiska Religijnego. Wyższy Instytut Nauk Religijnych "Regina Apostolorum" związany z Wydziałem Teologicznym. Centrum informatyki dla nauk humanistycznych. Centrum dla nauczania wirtualnego poprzez telekonferencje. Centrum dla stałej formacji rektorów i formatorów seminariów. Centrum Akademickie "Our Lady of Thornwood" (USA). 

http://www.colpol.opoka.org/?block=yes&&menu_id=5


 PROGRAM

 Nie będzie tłumaczenie symultaniczne  z angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

      

Środa, 15 maja

10:00 Audiencja generalna z Ojcem Świętym, dla wszystkich uczestników konferencji

 

18:00 Spotkanie wstępne dla głośników i delegatów i liderów ruchów. Krótkie oświadczenie na synodzie Nowej Ewangelizacji P. Pedro Barrajón.

 

20:00 recepcji Kolacja w centrum badawczego Legionistów Chrystusa i osób odpowiedzialnych za prezenterów i delegatów ruchów.

 

Czwartek, 16 maja : Międzynarodowa Konferencja na temat misji ruchów kościelnych i nowych wspólnot w formacji w krzewieniu wiary.

 

8:30 Registry  Moderator: P. Gonzalo Miranda, LC, dziekan Wydziału Bioetycznej APRA

 

9:00 Powitanie i wprowadzenie ogólne, rektor Regina Apostolorum

9:15 ruchów kościelnych i nowych wspólnot w myśli kardynała Josepha Ratzingera , bp Josef Clemens. sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich.

9:50 Lokalizacja kanoniczne ruchy, P. Gianfranco Garland, SI

10:20 Przerwa na kawę

10:50 Jak szerzyć wiarę w świecie obojętności?, Bp Ricardo Blazquez, arcybiskup Valladolid

11:30 Sesja pytań skierowana do głośników.

 

12:00 Obchody Mszy Świętej, której przewodniczył bp Vincenzo Paglia. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

 

13:00 Lunch z Uniwersytetu (na życzenie, nie wliczone w cenę)

 Okrągłego Stołu. Prowadzenie: Marta Rodríguez , dyrektor Instytutu Studiów Wyższych w sprawie kobiet, APRA

15:00 Powiedz światu doświadczenie spotkania z Chrystusem, dr Roberto Fontolan, dyrektor Międzynarodowego Centrum Komunia i Wyzwolenie.

15:30 "Aby wszyscy stanowili jedno". Wiara w Chrystusa jako zaczyn jedności, abp Piero Coda, Prezes Sophia University. Ruch Focolari de los

16:00 Jak żyć w dialogu z innymi religiami, z doświadczeń ich wiary? Profesor Marco Impagliazzo, przewodniczący Wspólnoty Sant'Egidio

 

16:30 doświadczenie wiary Odnowy w Duchu Świętym, Salvatore Martinez, prezes Odnowy w Duchu

 

17:00 Doświadczenia szerzenia wiary w Drodze Neokatechumenalnej, Kiko Argüello, założyciel Drogi Neokatechumenalnej

 

17:30 Przerwa na kawę

 

17:50 Świadectwa na temat powstawania i szerzenia wiary (15 minut dla każdej społeczności):

Moderator: Antonio Gaspari

Przedstawiciele Wspólnoty Emmanuel Community (Laurent Landete) Błogosławieństwa (P. Henry Donneaud op), Wspólnota świętego Jana (Fr. Thomas Joachim ) , komórki Evangelizazzione (Don Pigi Perini Louis), Mothers Prayers (Veronica Williams).

 

19:00 Pytania do prelegentów

19:15 Kolacja na uniwersytecie (na życzenie, nie wliczone w cenę)

 

20:00 dla młodzieży: Noc misyjne doświadczenie ewangelizacji aTrastevere ulicy. Manager: P. Nicola Tovagliari LC.

 

20:40 dla uczestników konferencji: Holy Hour ze społecznością Legionistów Chrystusa

 

Piątek, 17 maja: Spotkanie Ruchu Regnum Christi

Temat: "Przyjdź Królestwo Twoje!" Misją Regnum Christi w tworzeniu i szerzeniu wiary. Moderator: Amalia Casado

 

9:00 Rozpoczęcie pracy. Wprowadzenie moderatora

9:10 "Przyjdź Królestwo Twoje!" Rozszerz Królestwa Chrystusa w świecie i społeczeństwie. P. Sylvester Heereman, LC, wikariusz generalny Legionistów Chrystusa.

 

9:30 Misja konsekrowanych mężczyzn i kobiet z Regnum Christi, Viviana Limón, Kierownik Terytorium konsekrowanych kobiet Regnum Christi w Europie Occtal.

9:50 duchowy charyzmat Regnum Christi, Dr Jorge López, szef konsekrowanego Regnum Christi

10:10 Pytania do prelegentów

10:30 Przerwa na kawę

1

0:50 Dlaczego apostoł? Referencje Moderator: Aniello Merone

Daniel Sada (Rektor Universidad Francisco de Vitoria), dr Ida Giants (koordynator ruchu Regnum Christi w Palermo), Fernando Landeros (prezes fundacji México Unido i Teleton)

 

11:50 apostolski charyzmat i duchowość Regnum Christi, SER Kardynał Velasio de Paolis, CS Papieska Delegat Legionu Chrystusa i Regnum Christi.

 

12:30 Obchody Mszy Świętej, której przewodniczył JE kardynał Velasio de Paolis, CS

 

13:30 Lunch w University (na życzenie, nie wliczone w cenę)

15:30: Okrągłe stoły: apostolskie doświadczenia w tworzeniu i szerzeniu wiary. Uczestniczyli dyrektorzy i oficerów apostolski

TRACK 1: Kobiety: Olivia Núñez, Marta Rodríguez. Moderator Giovanna Abbiati

Track 2: Dzieci i młodzież: Sonia Gonzalez, ks John Yep LC (Sportsleader) Arq. José Mateos (Meksyk) i Alejandra Aguirre (purefashion). Moderator: Miguel Ortiz.

Track 3: Rodzina: Hans-Peter i Lucia Houser, O. Michael Luxbacher. Moderator: P Michael Ryan, LC

Track 4: Księża: P. Agustín de la Vega LC, P. Maurizio Gagliardini, P Alex Yeung LC. Moderator: P.Ignacio Sarre

Track 5: Uniwersytet: P. Jesús Quirce, P. Paul Scarafoni, P. Florencio Sanchez, Cristian Nazer, Salvador Ortiz. Moderator: Miguel Pérez

17:00 Przerwa

17:30 debat: apostolskie doświadczenia w tworzeniu i szerzeniu wiary. Uczestniczyli dyrektorzy i oficerów apostolski

Track 1: Ewangelizacja: Cristina Danel, Steve Auth (Lumen), P. John Connor, Nicholas Manetti,  P.Agustín de la Vega LC . Moderator:

Track 2: Środki komunikacji: H. Jorge Mujica (blogger), Alberto Ramirez (zenit.org) Mayra Novello (catholic.net), Chiara Lucyfer (RC). Moderator: P. Nicola LC Tovagliari

Track 3: Promocja Powołania: koła powołań Action (P. Alejandro García LC), vocation.com (P. Anthony Bannon LC), whynotpriest (P. Jorge Ranninger LC), świeccy organizatorzy, religijne (P. Alberto Zanetti), poświęcony . Moderator: P. Hernán Jiménez LC

Track 4: Wyroby chrześcijańskiego miłosierdzia: Pablo Aledo (Altius), Fernando Landeros (México UNIDO), Gianluca Agresta (Anioły dla dni). Moderator: Ojciec José Francisco Armengol LC

Track 5: Szkoły i ośrodki edukacyjne: Diego de Robina (Chile), pani Nadine Salacz (San Benito Hungria), P. Manuel Aromir (Meksyk), Lourdes Zorrilla (Rzym). Moderator: Cecilia Bayon.

 

19:00 Nieszpory. Przekąskowy.

21:00 Zamknięcie Strona i panel dyskusyjny z P. Sylvester Heereman , LC, Jorge López y Gloria Rodriguez. (Odpowiedzialny: Marta Rodríguez)

Zespoły RC  

 

Sobota, 18 maja: Spotkanie Ruchów Kościelnych z Ojcem Świętym.


 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0