02.06.2013 | 17:00-18:00 Uhr

GLOBALNA ADORACJA

Rom 2013 Foto: Iwona Török
Rom 2013 Foto: Iwona Török

Benedykt XVI zaplanował w kalendarzu Roku Wiary godzinę adoracji. Na całym świecie o tej samej porze! Papież Franciszek potwierdza i zaprasza: 2 czerwca o godz. 17.00 rzymskiego czasu zjednoczmy się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Taka adoracja odbędzie się po raz pierwszy w dziejach Kościoła. 2 czerwca o godz. 17.00 czasu rzymskiego we wszystkich katedrach na świecie (i w wielu innych kościołach) rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Potrwa godzinę.

Podczas adoracji Ojciec Święty papież Franciszek prosi o modlitwę w dwóch intencjach:

1. Za Kościół na całym świecie, dziś zjednoczony na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan czyni go zawsze posłusznym Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako "chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5,27). Oby Słowo zbawcze przez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości, aby nadać sens bólowi, cierpieniu i jako przywracające radość i pogodę ducha.

2. Za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia, nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej; za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy. Oby ich ciche wołanie o pomoc obudziło czujność Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych na pastwę przemocy. I za tych wszystkich, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną, szczególnie bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych, więźniów i doświadczających marginalizacji. Niech modlitwa Kościoła i jego czynne dzieło solidarności będzie dla nich pocieszeniem i wsparciem w nadziei, mocą i odwagą w obronie godności człowieka.

Weltweiten Stunde der Eucharistischen Anbetung

Diese Eucharistische Anbetung ist bereits von Papst Benedikt XVI. als Höhepunkt für das Jahr des Glaubens geplant worden. Alle Bistümer weltweit dürfen sich vor dem Herrn, vor dem innersten Geheimnis des Glaubens im Gebet und in Anbetung vereinen. Das ist im Jahr des Glaubens wirklich zentral und ein wichtiges Ereignis.

Diese Stunde ist laut Benedikt XVI. „von weltweiter Bedeutung“ und eine „Geste spiritueller Gemeinschaft“. Papst Franziskus hat diesen Termin in einem Schreiben an alle Bischöfe bestätigt und angekündigt, selbst der einstündigen eucharistischen Anbetung im Petersdom vorzustehen.

Der Herr, der vom Himmel herab kam und wieder zum Vater zurück gekehrt ist, hat uns als sein tiefstes Vermächtnis seine bleibende Gegenwart geschenkt und die Gabe der tiefsten Einheit mit ihm.

Es ist zu wünschen, dass auch die Pfarreien diesem Aufruf folgen und sich mit der ganzen heiligen Kirche Gottes vereint in Anbetung vor dem Herrn versammeln. 

Wo man Gott verherrlicht - wird letztlich auch dem Menschen gedient. Wo man Gott an die erste Stelle setzt - wird auch der Mensch seinen hohen Stellenwert bewahren und vor der Entwürdigung bewahrt. Wo man Gott anbetet - bekommt alles andere die rechte Ordnung und wird in ihm geheiligt.
Wo man vor Gott auf die Knie geht - kann man vor der Welt gerade stehen, weil seine Kraft uns trägt. Wo man Gott Zeit schenkt - wird immer genug Zeit und Kraft für alles Andere sein, denn der Ewige wird uns mit seiner Gnade erfüllen. Wo man sich vor Gottes Geheimnis neigt - wird man im Geheimnis Gottes erhoben, aufgerichtet und getragen. Wo man zuerst auf Gott schaut - wird man erst alles andere in Wahrheit durchschauen und erkennen. Wo man zuerst Gott ehrt - wird alles Ewigkeitswert bekommen.

Anbetung - ist zuerst ein Geschenk Gottes an uns - denn wir dürfen zu ihm kommen, um alles in ihm zu finden.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0