Jedna z ważniejszych nocy dziejach ludzkości!

Warto o tym wiedzieć...

To właśnie w dzisiejszą noc z 18 na 19 lipca 24 letnia nowicjuszka dostaje zadanie specjalne od Matki Boskiej, którą jej się ukazuje w Paryżu!

 

Według słów św. Katarzyny Labouré, wówczas jeszcze nowicjuszki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, w nocy z dnia 18 lipca 1830, obudziła się ona słysząc głos dziecka (prawdopodobnie był to jej Anioł Stróż) wołający ją do kaplicy sióstr szarytek znajdującej się przy ulicy Rue du Bac 140 w Paryżu, gdzie Najświętsza Maryja Panna powiedziała do niej: Bóg chce powierzyć ci misję. Będą ci zaprzeczać, ale nie bój się, otrzymasz łaskę do wykonania tego co jest konieczne. Początkowo św. Katarzyna sądziła, że widzi św. Annęmatkę Najświętszej Maryi Panny, a babcię Pana Jezusa, gdyż jej wygląd różnił się diametralnie od wyobrażeń jakie miała o Najświętszej Dziewicy. Dopiero 3-krotne zapewnienie jej Anioła Stróża: To jest Najświętsza Panna, utwierdziły św. Katarzynę w przekonaniu, że dane jest jej rozmawiać z samą Królową Nieba.

Es ist gut zu wissen...

Die Wundertätige Medaille, ist eine ovale Medaille, die aufgrund einer Marienerscheinung der katholischen Ordensschwester Catherine Labouré entworfen wurde.

Eine erste Erscheinung, mehr in Form einer Begegnung und Unterredung mit der Gottesmutter Maria, will Schwester Cathérine in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 1830 erlebt haben. Während zweier Erscheinungen am 27. November und im Dezember 1830 soll sie dann Maria innerhalb eines ovalen Rahmens auf der Erdkugel stehend und von den Worten „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen.“ umgebend gesehen haben. Dieses Motiv ist auf der Vorderseite der Medaille zu sehen. Außerdem berichtete Cathérine Labouré, den Buchstaben „M“ mit einem Kreuz darüber und dem Herzen Jesu und dem Herzen Marias darunter gesehen zu haben. Dieses Motiv ist auf der Rückseite der Medaille zu sehen. Maria soll aufgetragen haben, dass eine Medaille mit diesen Motiven geprägt wird und versprach, dass alle, die sie tragen, große Gnaden empfangen werden.

Zunächst glaubte ihr Beichtvater Pater Aladel, mit dem sie als einzigen darüber sprechen sollte, nicht an die Echtheit der Erscheinung. Erst 1832, nachdem Schwester Cathérine hartnäckig darauf drängte, erwirkte Pater Aladel die Erlaubnis des Erzbischofs Hyacinthe-Louis de Quélen zum Prägen der Medaillen.

Charakteristische Berichte diverser Heilungen, die mit der Medaille in Zusammenhang gebracht wurden, führten zu der Bezeichnung „Wundertätige Medaille“. Sie ermöglicht an bestimmten Tagen einen vollkommenen Ablass.[1]

Häufig wird eine Wundertätige Medaille am Rosenkranz befestigt.


Modlitwa Jana Pawła II z kaplicy objawień Cudownego Medalika

Madonno z Cudownego Medalika Sióstr Miłosierdzia,
O Maryjo, bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Tę modlitwę podpowiedziałaś Maryjo,
w tym właśnie miejscu, świętej Katarzynie Labouré,
sto pięćdziesiąt lat temu;
to wezwanie wybite, na Medaliku nosi teraz i wymawia
tylu wiernych na całym świecie!
Błogosławiona jesteś między niewiastami!
Błogosławiona, któraś uwierzyła!
Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzeczy!
Cud macierzyństwa Bożego !
A ze względu na nie -
cud Twojego Niepokalanego Poczęcia!
Cud Twojego Fiat!
Zostałaś tak ściśle włączona w dzieło naszego Odkupienia,
w Krzyż naszego Zbawiciela;
Serce Twoje zostało przebite obok Jego serca.
A teraz, będąc już w chwale Twego Syna,
nie przestajesz wstawiać się za nami,
grzesznymi.
Czuwasz nad Kościołem, którego jesteś Matką.
Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci.
Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski,
które symbolizują świetliste promienie
wychodzące z Twoich otwartych rąk.
Pod jednym warunkiem:
że odważymy się Ciebie o nie prosić,
że iść będziemy do Ciebie z dziecięcą ufnością i prostotą.
Tak prowadzisz nas wciąż do Twego Boskiego Syna.

 

(Kaplica objawień Cudownego Medalika - Paryż, ul. du Bac - 31 maj 1980 r.).

Kommentar schreiben

Kommentare: 0