Wniebowstąpienie Panny Marii & Procesja Fatimska na Jeziorze Bodeńskim - tam będziemy!


Już od 1981 roku katolicy mieszkający w Szwajcarii, Austrii, Niemczech w wyjątkowy sposób świętują uroczystość Wniebowzięcia NMP. W połowie sierpnia organizowana jest – w tym roku, 32

Statki wyruszają z trzech miejscowości: Lindau, Bregenz i Rorschach ustawiając się w formie gwiazdy wokół statku z Najświętszym Sakramentem. Wydarzenie to należy do najbardziej zjawiskowych dzięki możliwości połączenia uroku miejsca, który z pewnością nie odstępuje wieczornemu widokowi Jeziora Bodeńskiego z pielgrzymim celem i modlitwą. Rokrocznie znajduje sporą, kilkutysięczną ilość uczestników, w tym roku zgromadzoną m.in. z udziałem Abt Paulus M. Weigele OSB - Ottobeueren (Opat zakonu Benedyktnow w Ottobeuren).

 
A propos historii procesji na Jeziorze Bodeńskim:
Inicjatorem tego przedsięwzięcia, Ferdinand Andreatta, dzięki wsparciu swojej rodziny oraz przyjaciół troszczył się o oprawę tego wydarzenia przez blisko 20 lat. Jesienią 1999, jeszcze zanim podupadł na zdrowiu, poprosił znajomego księdza o odprawienie w roku jubileuszowym mszy świętej dla zebranych wiernych. Odtąd kierunek, w którym dalej zmierza organizacja tego modlitewnego spotkania wyznacza właśnie ks. Thomas Maria Rimmel.
 
"Świadectwo wiary Europy Zachodniej, która stawia opór próbom zagubienia ducha chrześcijańskiej wiary w odniesieniu do przeszłości naszego kontynentu, poświęcenie Europy Niepokalanemu Sercu Maryi i błogosławieństwo eucharystyczne nad krajami Europy – to główne cele, na które zwracają uwagę uczestnicy. Warto w tym miejscu przypomnieć, co Jan Paweł II mówił o Karcie Praw Podstawowych, która w odniesieniu do tej kwestii stanowi ważne ogniwo walki o prawdziwe wartości, z których czerpiemy: „Nie mogę ukrywać mojego rozczarowania faktem, że w tekście Karty nie znalazło się nawet odwołanie do Boga, który jest najwyższym źródłem godności osoby ludzkiej i jej podstawowych praw. Nie można zapominać, że negacja Boga i Jego przykazań w mijającym stuleciu doprowadziła do dyktatury bożków, wyrażającej się w uwielbieniu rasy, klasy, państwa, narodu czy partii zamiast żywego i prawdziwego Boga. Właśnie w świetle nieszczęść towarzyszących XX w. można zrozumieć, jak prawa Boga i prawa człowieka albo wzajemnie się utwierdzają, albo razem upadają”.
Quelle: Mateusz Berge, gazeta.dobrypasterz.pl

Program w Wigratzbad

15.8 Mariä Himmelfahrt
In allen Gottesdiensten Kräuterweihe
Vormittag
07.00 Frühmesse
09.30 Amt
11.00 Spätmesse
Nachmittag
12.45 Rosenkranz 
13.30 Hl. Messe
20.00 Fatima-Schiffsprozession auf dem Bodensee
Hl. Messen in Wigratzbad - Zelt
15.00 Rosenkranz mit Betrachtungen vor dem Allerheiligsten
16.00 Pontifikalamt mit Abt Paulus M. Weigele OSB - Ottobeuren
18.00 Abfahrt in Wigratzbad zu den Häfen Bregenz und Lindau

 

Auf dem See
20.00 Fatima-Schiffsprozession für ein christliches Europa mit Weihe Europas an das Unbefleckte Herz Mariens und Sakramentalem Segen über die Länder Europas

Info & Anmeldung
Wichtig: 20.00 Uhr ist Abfahrt der Schiffe in Bregenz, Lindau und RorschachFahrpreis: € 10,- bzw. CHF 15,-

Deutschland
Gebetsstätte Wigratzbad
Kirchstr. 18
D - 88145 Wigratzbad
Tel: +49(0)8385 9207-0
Fax:+49(0)8385 9207 -29
info@gebetsstaette.de
Österreich
Fam. Madlener
A - 6900 Bregenz
Tel/Fax: +43(0)5574 79436
Schweiz
Fam. Keller
Husenstr. 9
CH - 90442 Berneck
Tel: +41(0)71 744 82 02

Kartenvorverkauf ab sofort in allen Pilgerläden sowie an den Häfen Lindau und Bregenz.

Nie wiem czy wiesz, że...

Wniebowzięcie Matki Bożej - bogactwo zwyczajów i..


Kilka tysięcy wiernych z Austrii, południowych Niemiec i Szwajcarii gromadzi się też rokrocznie 15 sierpnia w godzinach wieczornych na procesji fatimskiej na jeziorze Bodeńskim. Procesja połączona jest z modlitwą w określonych intencjach, np. jedności Europy czy poświęcenia kontynentu Matce Bożej.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczyna też „natężony“ czas pielgrzymek do największego sanktuarium maryjnego w Austrii – Mariazell. Tradycyjną pielgrzymkę odbywają też wierni archidiecezji Salzburg. Wraz ze swym arcypasterzem modlą się w położonym na jednej z gór otaczających
miasto sanktuarium maryjnym Maria Plain.

Maryjne święto Matki Boskiej Zielnej ma także starą tradycję w regionie alpejskim i do dziś wiąże się z wieloma zwyczajami ludowymi. Tam również - podobnie jak w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej - święcone są wiązanki ziół zbieranych na alpejskich łąkach. W wielu parafiach kobiety wiją ozdobne kompozycje z 77 gatunków ziół i roślin leczniczych, które następnie święcone są podczas Mszy św. Bukiety ziół symbolizują nie tylko szacunek dla dzieła stworzenia, ale także zwrócenia się Boga do człowieka. Poświęcone w kościołach wiązanki ziół mieszkańcy Alp przechowują w domach do następnego roku. Również od 15 sierpnia w regionie zaczyna się tzw. "maryjna trzydziestka", a więc czas pielgrzymek. Od tego dnia, przez 30 kolejnych dni aż do przypadającego 14 września święta Podwyższenia Krzyża wierni nawiedzają sanktuaria maryjne i uczestniczą w specjalnych nabożeństwach poświęconych Matce Bożej.

W Sienie, we włoskiej Toskanii, 15 sierpnia odbywa się święto zwane palio - wyścigi zaprzęgów konnych wokół głównego rynku. Organizuje się je na pamiątkę 1260 roku, gdy miasto, przeżywające wielkie nieszczęścia, oddało się w opiekę Najświętszej Maryi Pannie i zwyciężyło w walce o uniezależnienie się od Florencji. Zwycięzca palio otrzymuje szarfę z wymalowanym wizerunkiem Matki Bożej. Obchody przyciągają nie tylko wiernych, ale też turystów, którzy chcą uczestniczyć w tych unikatowych obchodach.

W Hiszpanii obchody Wniebowzięcia Matki Bożej mają długą tradycję i są bogate w liczne miejscowe zwyczaje. Wielu uważa je za najpopularniejsze hiszpańskie święto maryjne. Intuicja pobożnego ludu, a także znani hiszpańscy malarze – zwłaszcza barokowi, kompozytorzy i poeci, zgodnie podkreślali, że Maryja została wzięta do nieba jako Matka Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Wśród wielu tradycji lokalnych, związanych ze świętem, na szczególną uwagę zasługuje „La Verbena de la Paloma” w Madrycie i tzw. misterium z Elche. Mieszkańcy stolicy tłumnie biorą udział w procesji z wizerunkiem Matki Bożej czczonej pod wezwaniem Virgen de la Paloma, a następnie w ulicznych zabawach, które trwają do późnych godzin nocnych.

Z kolei mieszkańcy Elche, miejscowości pięknie położonej koło Alicante, na południu Hiszpanii, od dziesiątków lat przedstawiają w tamtejszej bazylice scenę Wniebowzięcia Matki Bożej. Piękno widowiska ściąga tak pielgrzymów, jak i turystów z kraju i zagranicy.

 

oprac. aw / Warszawa
Źródło: KAI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0