EINLADUNG VON...

DER 7 SEPTEMBER 2013! ALLES KOSTENLOS!

Adresse: Mitsubishi Electric HALLE‎ Siegburger Straße 15, 40591 Düsseldorf 0211 8993805

Am Samstag, den 7. September 2013, wird der Gebetstag zu Ehren der Mutter aller Völker dieses Mal in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf stattfinden. Zu unserer Freude wird der Erzbischof von Köln, S. E. Joachim Kardinal Meisner, wiederum in unserer Mitte sein. Ebenso hat S. E. Jozef M. Punt, der Bischof von Amsterdam-Haarlem, sein Kommen zugesagt.


EINLADUNG + PROGRAMM + FORMULAR FÜR GRUPPEN

Download
gt2013_duesseldorf.pdf
Adobe Acrobat Dokument 485.7 KB

Programm 

  8.30 Uhr     Eucharistische Anbetung
  9.30 Uhr Beispiele und Zeugnisse über die Gnadenerweise der Mutter aller Völker
10.30 Uhr Vortrag mit Lichtbildern von P. Paul Maria Sigl zum Thema 
„Maria, die Mutter aller Völker - Leitstern der Neuevangelisierung“
12.00 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Eucharistische Anbetung
14.00 Uhr Zweiter Teil des Vortrags
15.00 Uhr Heilige Stunde: Rosenkranz der Göttlichen Barmherzigkeit
mit Lichtbildern und Worten aus den Botschaften Jesu 
an die hl. Faustyna Kowalska
16.00 Uhr Hl. Messopfer
Hauptzelebrant und Prediger: S. E. Joachim Kardinal Meisner, 
Erzbischof von Köln

Zum Abschluss: Weihe an das Makellose Herz Mariens
Tagsüber Gelegenheit zur hl. Beichte bis 15.30 Uhr
alle Priester sind herzlich eingeladen, bei der hl. Messe zu konzelebrieren.

Adresse: Mitsubishi Electric HALLE‎ 

Siegburger Straße 15, 40591 Düsseldorf 
0211 8993805


KRÓTKIE WYJAŚNIENIE CZYLI O CO TU W OGÓLE CHODZI?


Dnia 31 Maja 1996 r. biskup H. Bomers diecezji Haarlem-Amsterdam i jego biskup pomocniczy J. M. Punt w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary zadecydowali o wydaniu oficjalnego zez- wolenia na publiczne oddawanie czci Maryi pod tytułem „Pani Wszystkich narodów”.*

Pod takim tytułem objawiała się w Amsterdamie w latach 1945–1959, wyjaśniając zwykłej kobiecie, Idzie Peerdeman, że chce być znana i kochana przez wszystkich jako „Pani Wszystkich narodów” albo też „Matka Wszystkich narodów”.

W przejmujących wizjach proroczych przedstawia obecną sytuację Kościoła i świata. W treści swych objawień Maryja ukazuje plan, w którym Bóg chce uratować świat poprzez Swoją Matkę. Dlatego też Maryja daje wszystkim ludziom modlitwę i obraz.

Obraz przedstawia Panią Wszystkich narodów stojącą na kuli ziemskiej, przenikniętą Boskim światłem. Maryja stoi przed Krzyżem Swego Syna Odkupiciela, z którym jest nieodłącznie zjednoczona. Z dłoni Maryi wychodzą trzy pro- mienie Łaski, Zbawienia i Pokoju, które będą dane tym, którzy zwracają się do Niej jako do Orędowniczki. Trzoda owiec przedstawia narody całego świata, które nie zaznają pokoju, dopóki nie spojrzą na Krzyż jako na środek świata.

Pani Wszystkich narodów przekazała krótką, skuteczną modlitwę, aby zachować nas od upad- ku, zbliżającej się katastrofy i wojny. „Narody tych czasów, wiedzcie, że jesteście pod ochroną Pani Wszystkich Narodów. Zwracajcie się do Niej jako do Orędowniczki, proście Ją o odwrócenie wszelkich katastrof. Proście Ją o usunięcie wszelkiego upadku z tego świata. Z upadku rodzą się katastrofy. Z upadku rodzą się wojny. Proście, poprzez moją modlitwę, o odwrócenie od świata tego wszystkiego. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielką moc i znaczenie ma ta modlitwa u Boga.” (31.05.1955)

Maryja prosi, aby modlić się tą modlitwą przy- najmniej raz dziennie. „Daję Tobie obietnicę, że świat się zmieni.” (29.04.1951) Jako Matka Wszystkich narodów jest Ona posłana przez Ojca i Syna, aby przynieść jedność i pokój światu, aby „pod tym tytułem i przez tę modlitwę mogła wybawić świat od wielkiej światowej katastrofy”. (10.05.1953) Dlatego Pani Wszystkich narodów z troską wzywa do wielkiej światowej akcji, aby rozpowszechnić jej modlitwę i obraz. „Pomóżcie ze wszystkimi waszymi środkami i troszczcie się o rozpowszechnianie, każdy na swój sposób.” (15.06.1952) 

* Więcej informacji na temat aprobaty Kościoła można znaleźć pod adresem: www.de-vrouwe.info 

ŹRÓDŁOhttp://www.de-vrouwe.info/index_pl.html

 

DIE KAPELLE DER FRAU ALLER VÖLKER IN HOLAND

Kommentar schreiben

Kommentare: 0