ZAPRASZAMY 4.10.2013 - W PIERWSZY PIĄTEK - NA MIĘDZYNARODOWĄ GODZINĘ ŚWIĘTĄ DZIECI!

Od kilku już lat w pierwszy piątek miesiąca października ruch „Dzieci Eucharystii” z Apostolstwa Fatimskiego organizuje „Światową dziecięcą eucharystyczną godzinę świętą”.

Zbierają się w parafialnych kościołach i kaplicach przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o pokój w rodzinach i na całym świecie. Za przykładem trójki pastuszków z Fatimy -- Hiacynty, Fr

http://www.childrenoftheeucharist.org/children-of-the-eucharist/children-of-the-eucharist-program
http://www.childrenoftheeucharist.org/children-of-the-eucharist/children-of-the-eucharist-program
http://www.childrenoftheeucharist.org/children-of-the-eucharist/children-of-the-eucharist-program
http://www.childrenoftheeucharist.org/children-of-the-eucharist/children-of-the-eucharist-program

Inicjatywę Światowej Dziecięce Eucharystycznej Godziny Świętej propaguje „The World Apostolate of Fatima” ze Stanów Zjednoczonych. Do tej inicjatywy przyłączyły się również dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego.

Wszystko zaczęło się w Fatimie
W serca - Łucji, Hiacynty i Franciszka - małych pastuszków Matka Boża złożyła losy całego świata. Przekazała im, że świat, pogrążony w niesprawiedliwości i przemocy, może uratować tylko nawrócenie, pokuta i szczera modlitwa. Włożyła w ich ręce różaniec i prosiła: „Módlcie się o nawrócenie świata, aby ustały wojny. Módlcie się o pokój i sprawiedliwość”.

w rękach dzieci
Za przykładem małych pastuszków miliony dzieci podejmują zadanie ratowania świata. W jaki sposób? Biorą do ręki różaniec i klękają do modlitwy o pokój i miłość w rodzinach i na świecie. Od kilku już lat w pierwszy piątek miesiąca października ruch „Dzieci Eucharystii” z Apostolstwa Fatimskiego organizuje „Światową dziecięcą eucharystyczną godzinę świętą”. Zbierają się w parafialnych kościołach i kaplicach przed Najświętszym Sakramentem.

Do tej modlitwy dołączają także mali misjonarze z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Oni wiedzą, że wielu ich rówieśników w różnych częściach świata cierpi z powodu wojen, konfliktów i innych aktów nienawiści. Choć nie znają ogromu ich cierpienia ani dokładnych statystyk, to niosą im cichą lecz skuteczną pomoc.

Zachęcamy duszpasterzy i katechetów, by na progu rozpoczynającego się Roku Wiary z różańcem w dłoniach  wraz z dzieci różnych wspólnot działających w parafiach Archidiecezji Szczecińsko - kamieńskiej powierzać Bogu ukrytemu 

w Najświętszym Sakramencie intencje Kościoła i Ojca Świętego Benedykta XVI. Do wspólnej modlitwy zaprośmy dzieci z parafii i szkoły.

Jak uczestniczyć w Dziecięcej Świętej Godzinie?

 przyjść do kościoła/kaplicy przed Najświętszy Sakrament (jeśli nie ma takiej możliwości, można modlić się przed figurką);

  odmówić modlitwę „Anioła Pokoju” (zał. 1) i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi (zał. 2);

  odmówić różaniec misyjny za rodziny na świecie.

 

http://www.childrenoftheeucharist.org/children-of-the-eucharist/children-of-the-eucharist-program
http://www.childrenoftheeucharist.org/children-of-the-eucharist/children-of-the-eucharist-program

Przyłącz się do nas

„Choć nie zdołamy zobaczyć, jak modlą się dzieci we wszystkich miejscach świata, zjednoczymy razem serca i modlitwy, i ofiarujmy je Niepokalanemu Sercu Maryi. A Matka Boża przedstawi je swojemu Synowi, Jezusowi, w intencji naszych rodzin. 
Wszystkim dzieciom, ich rodzinom i animatorom, którzy biorą udział w tej pięknej inicjatywie Ojciec Święty Benedykt XVI i udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa”. (Patryk Byrne, sekretarz generalny PDMD, Rzym) ks. Krzysztof Wąchała SChr dyrektor diecezjalny PDM

 ZAŁĄCZNIK 1

 

Modlitwa „Anioła Pokoju”

 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników. Ame

Modlitwę tę odmawia się trzy razy

 

ZAŁĄCZNIK 2

 

Akt zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo. Idąc za wzorem Sługi Bożego Jana Pawła II, i ja chcę Ci dziś powiedzieć: cały jestem Twój(cała jestem Twoja). W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem: swój umysł, swoją wolę, swoje ciało, emocje, myśli, pragnienia, całą swoją przeszłość od chwili poczęcia i całą swoją przyszłość, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Ty, Najlepsza matko, kształtuj mnie, ochraniaj od zła, prowadź, posługuj się mną do budowania Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, mojego Zbawiciela, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0