Spotkanie 19.10.2013

Ewangelia wg św. Jana, 4,15

Jezus i Samarytanka

15 Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

 

PSALM 17,6

Błaganie o wyzwolenie od wrogów

 

Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże! 

Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. 

 

PSALM 115,9

Wielkość prawdziwego Boga

6 Dom Izraela pokłada ufność w Panu, 

On ich pomocą i tarczą. 

 

Ewangelia wg św. Łukasza, 6,27-31

Miłość nieprzyjaciół

27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. 

31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0