Przekręcony, krasnolud w roli świętego Mikołaja z Miry, czy ty się na to zgadzasz?

Co na to kościół prawosławny, którego św. Mikołaj jest jednym z najbardziej znanych i czczonych świętych?

Święty Mikołaj, prawdopodobnie najbardziej czczony święty na przestrzeni dziejów Kościoła, dzisiaj nie tylko popadł w zapomnienie, ale jeszcze przedstawia się go jako zupełnie kogoś innego. Często zastanawiam się jak mogło do tego dojść? Czy błazen w czerwonej piżamie lub troll skandynawski z białą, długą brodą jadący na sankach ciągniętych przez renifery może w czymkolwiek przypominać nam świętego biskupa, wielkiego cudotwórcę, który czynił niezliczone cuda i czyni je do naszych czasów, hierarchę uczestniczącego w pierwszym soborze powszechnym, którego podpis figuruje na dokumentach soborowych? Oczywiście nie przypomina w niczym, a jednak z uporem tak się przedstawia obecnie św. Mikołaja. To jest jedno, druga rzecz to fakt, że bardzo mało chrześcijan protestuje przeciwko tej podmianie.

Jest to niewątpliwie znak czasu w jakim żyjemy, znak który pokazuje jak współcześni chrześcijanie wyrzekają się opieki swoich wielkich i świętych ojców. Niestety Kościół nie przywiązuje już takiej wagi do kultu świętych jak dawniej. Z Kościoła święci odpadają pomału jak liście z drzewa na jesieni. Ludzie bardziej potrzebują trollów rozdających prezenty niż świętych naśladowców Chrystusa. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Czasy ostateczne, czasy poprzedzające powtórne przyjście Chrystusa, według słów Pisma Świętego, będą charakteryzowały się ogromnym zwodzeniem ludzi przez fałszywych nauczycieli i masowym ich odejściem od nauki Chrystusa. Zwodzenie ludzi przebiega przede wszystkim w taki sposób, że złą i podstępną naukę podaje się jako coś dobrego i pozytywnego. Wykorzystuje się przy tym stare nazwy i formy, żeby ludzie jak najmniej byli podejrzliwi. Trucizna kłamstwa opakowana jest w stare i dobrze znane pojęcia. Przecież nawet sam Syn Boży, Jezus Chrystus, ma być zastąpiony przez fałszywego mesjasza, antychrysta, a w miejscu świętym, w miejscu przebywania Boga, ma być ohyda spustoszenia ziejąca pustką wg słów proroka Daniela. Zatem szatan, szykujący się do objęcia władzy nad światem, pomału, cierpliwie i podstępnie zastępuje Święty Kościół swoją jego wersją, i co ważne eliminuje kult świętych i jeżeli to tylko możliwe, zamienia go na kulty bałwochwalcze.

Bardzo widoczny jest obecnie na całym świecie renesans pogaństwa. Widać też pomieszanie religii w wielu krajach np. w Afryce i Ameryce Południowej, gdzie dawne religie pogańskie zmieszały się z chrześcijaństwem, czyniąc z niego wyłącznie pośmiewisko i kpinę. Ale w Europie dzieje się podobnie, wprowadza się oficjalnie nawet do Liturgii nowe elementy, które mają „urozmaicić” modlitwę wiernych i uczynić ją „bardziej uniwersalną”, albo po to, by „wprowadzić jak najwięcej ludzi do Kościoła”. W rzeczywistości jest to podstęp, by w stare i znane formy różnych nabożeństw wprowadzić truciznę bałwochwalstwa. Przez to Kościół traci wyrazistość i ortodoksyjność ewangelicznego nauczania i pomału przestaje być postrzegany jako społeczność wierzących w Chrystusa - Mesjasza i Boga, a staje się jeszcze jedną z wielu religii modlących się o światowy pokój i bezpieczeństwo. Prawdopodobnie już niedługo nastanie czas, kiedy nikt nie zauważy większej różnicy pomiędzy Mszą świętą a tańcami na cześć matki ziemi czy na przykład orgiami na cześć bożka Pana, a święta Zmartwychwstania Chrystusa nie odróżni się od puszczania wianków albo topienia Marzanny na wiosnę. W tym celu już teraz łączy się nabożeństwa poszczególnych wyznań, by ludzi przyzwyczaić i przekonać, że to wszystko jedno i to samo.

Metoda ta jest bardzo prosta ale, o dziwo, niesłychanie skuteczna. Mimo, że nieraz kłamstwo jest szyte grubymi nićmi, jak w przypadku zamiany św. Mikołaja na krasnala, jednak ludzie łatwo dają się nabrać, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Ludzie odrzucili świętą naukę Kościoła, odrzucili umiłowanie prawdy, odrzucili czystość i uczciwość, odrzucili też opiekę aniołów Bożych i świętych, dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu. Dzieje się to na naszych oczach.

Jednak nie możemy być bierni, powinniśmy głośno wskazywać kłamstwo i jego opłakane skutki dla naszych dusz. Pamiętajmy zawsze, że przy światłości Bożej Prawdy pierzchnie wszelki podstęp razem z jego sprawcami. Niech ten, kto przeczyta te słowa, spróbuje w swoim otoczeniu opowiedzieć o tym szatańskim podstępie, niech opowie o zbrodni zamiany świętego Mikołaja cudotwórcy na pogańskiego bożka i o tym, jak bardzo szkodliwe jest to ohydne kłamstwo.

Niech opowie też dlaczego tak postąpiono ze św. Mikołajem. A uczyniono tak dlatego, ponieważ św. Mikołaj był i jest filarem Kościoła, jest świętym strażnikiem ortodoksji, jest Apostołem Bożego Miłosierdzia, jest szafarzem dóbr Chrystusowych, jest wiernym naśladowcą najwyższego Biskupa, Jezusa Chrystusa. Bo po usunięciu świętego Mikołaja Kościół pozostanie bezbronny, owczarnia pozbawiona zostanie czujnego i mocnego pasterza, a złość i nienawiść wrogów Chrystusa nie napotka już skutecznego oporu. Szatan dobrze wie, kto najbardziej przeszkadza mu w podstępach i oszustwach i kieruje jad swoich kłamstw dokładnie na tych, którzy największym napełniają go przerażeniem. Dlatego najbardziej się cieszy, kiedy ludzie zamiast prosić św. Mikołaja o opiekę, proszą trolla z worem na plecach o prezenty. I to jest jego największy sukces.

Wydaje się, że tylko w Cerkwi Prawosławnej jeszcze zachowała się żywa pamięć o tym świętym mężu Bożym. Dlatego, aby przypomnieć tę postać sięgnęliśmy do skarbnicy modlitw Cerkwi i wybraliśmy kanon wraz z akatystem do świętego Mikołaja Cudotwórcy, aby poprzez piękne i starodawne teksty znależć się w bliskości jego wielkiej świętości. Jest to żywa ikona Świętego pisana nie farbami, ale słowem. Oprócz kanonu do świętego Mikołaja w uzupełnieniu podajemy jego żywot.

Prośmy wszyscy świętego Mikołaja o ratunek wśród potopu grzechu i bezbożności. On nie opuści nigdy ludzi w niebezpieczeństwie śmierci, w niebezpieczeństwie poniesienia szkody na duszy. Był przecież najwierniejszym i ofiarnym opiekunem dziewic i sierot. Opowiadajmy wszystkim o potężnej pomocy tego orędownika, i cudownych i pełnych mocy czynach tego świętego. Módlmy się do niego słowami modlitw przygotowanych właśnie po to, aby wezwać go na ratunek dla dusz i ciał naszych.

Marek Dądela

Źródło: http://www.monasterujkowice.pl


Poznaj prawdziwa historię...


Modlitwa do Świętego Mikołaja

 

O przesławny i najczcigodniejszy arcypasterzu, wielki cudotwórco, święcicielu Chrystusowy ojcze Mikołaju, człowieku Boży i wierny sługo, mężu oczekiwany, dzbanie wybrany, silny filarze Cerkwi, świeczniku jaśniejący, gwiazdo oświecająca i uświęcająca wszelką istotę; Ty jesteś sprawiedliwy, jak feniks rozkwitły, mieszkający w dobrach Boga Swego; żyłeś w Mirach i Mirę napełniłeś miłym Bogu zapachem, i teraz aromatyczny niewyczerpany olej Bożej łaski nam rozdajesz; przez dotknięcie Twe prześwięty ojcze uświęciło się morze, gdy rozdające cuda Twoje relikwie przemieszczały się do Bari, aby od wschodu do zachodu wysławiać Imię Boże. O jaśniejący i wspaniały cudotwórco, chętny pomocniku, gorący orędowniku, dobry pasterzu, ratujący zebraną owczarnię swą od wszelkiej troski! Ciebie wysławiamy i Ciebie wielbimy jako nadzieję dla wszystkich chrześcijan, źródło cudów, obrońcę wiernych, mądrego nauczyciela, żywiciela głodnych, pocieszyciela płaczących, odzienie nagich, lekarza chorych, sternika pływających po morzu, oswobodziciela niewolników, opiekuna i pomocnika wdów i sierot, mądrego stróża, łagodnego wychowawcę młodych, pokrzepiciela starych, przewodnika poszczących, uspokojenie trudzących się, obfite bogactwo maluczkich i ubogich. Usłysz nas modlących się do Ciebie i przypadających do stóp Twych pod Twoja obronę, zechciej wstawić się za nami u Najwyższego, błagaj za nami miłymi Bogu Twymi modlitwami tak bardzo potrzebnymi do zbawienia dusz i ciał naszych; ochraniaj tarczą Swą świętą miejscowość tą (nazwa) i każde miasto i każde państwo chrześcijańskie, i ludzi żyjących w nich od wszelkiego zła; bowiem wiemy jak dużo może modlitwa sprawiedliwego ukierunkowana na dobro; gdyż tylko Ciebie sprawiedliwego po wielce Błogosławionej Dziewicy Marii mamy jako orędownika naszego u Boga i pokornie prosimy Cię przedobry ojcze o gorące wstawiennictwo i pomoc; strzeż nas jako czuwający i dobry pasterz przed wszelkimi wrogami, zatraceniem, trzęsieniem ziemi, gradobiciem, głodem, powodzią, pożarem, wojną, napadem cudzoziemców, i w każdym nieszczęściu i trosce podaj nam Swą pomocną dłoń i otwórz dla nas drzwi Miłosierdzia Bożego; ponieważ nie jesteśmy godni spoglądać na wysokość niebios ze względu na mnogość nieprawości naszych; związani jesteśmy kajdanami grzechu, bowiem nie spełnialiśmy woli naszego Stworzyciela i nie zachowaliśmy Jego przykazań. Dlatego składamy kolana skruszonego i cierpiącego naszego serca przed Stworzycielem naszym i prosimy Cię o Twe ojcowskie wstawiennictwo za nami u Niego; pomóż nam święty wybrańcu Boży, abyśmy nie zginęli z nieprawościami naszymi; zbaw nas od wszelkiego zła i od wszelkiej złej wieści, i uczyń prawymi myśli nasze, i utwierdź serce nasze w prawdziwej wierze, abyśmy dzięki twemu orędownictwu i wstawiennictwu nie zostali poniżeni przez Stwórcę naszego ani ranami, ani klątwą, ani zarazą, ani innym gniewem Bożym; ale niech zawsze żyjemy w pokoju, i niech będziemy godni widzieć dobro na ziemi żywych, sławiąc Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, w Trójcy Jedynego sławionego i wielbionego Boga teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


SHARE:.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0