Spotkanie 11.12.2013 i 4.12.2013

11.12.2013
11.12.2013
4.12.2013
4.12.2013

SPOTKANIE: 11.12.2013

 

1 List do Tesaloniczan 5,17:

„nieustannie się módlcie!“

 

Księga Ezechiela 39,25-29

„Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i zatroszczę się o moje święte imię. 

26 I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił, 27 gdy spośród narodów sprowadzę ich i zgromadzę ich z rąk nieprzyjaciół, i okażę się w nich świętym przed oczami wielu narodów pogańskich. 28 I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich. 29 I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga. 

 

Księga Nahuma 2,1

Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. 

Święć, Judo, twe uroczystości, 

wypełniaj twe śluby, 

bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik1, 

całkowicie został zgładzony. 

 

Księga Przysłów 14,21

Kto bliźnim gardzi - ten grzeszy, 

szczęśliwy - kto z biednym współczuje.

 

Księga Ozeasza 2,16

Dlatego chcę ją przynęcić, 

na pustynię ją wyprowadzić5 

i mówić jej do serca. 

 

List św. Jakuba 2,5

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?

 

Księga Nehemiasza 1,6

powiedziałem: «Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania.

Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, któreśmy wobec Ciebie popełnili; również ja i mój ród zgrzeszyliśmy.

 

Księga Wyjścia 40,17-20

Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego. 18 Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. 19 I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi.

 

 

PSALM 112, 5

Szczęście bogobojnych

5 Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza5, 

Jod

postępuje w swych sprawach uczciwie. 

 

Księga Jeremiasza 30,11

Ja bowiem jestem z tobą 

- wyrocznia Pana - 

by cię wybawić. 

Zgotuję zagładę wszystkim narodom, 

między którymi cię rozproszyłem, 

ciebie zaś nie wyniszczę. 

Ukarzę cię jednak sprawiedliwie 

i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie».

 

SPOTKANIE: 4.12.2013

 

List do Efezjan 1,17-19

17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia* w głębszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

 

2 List do Koryntian 9,6-7

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. 

 

Księga Nehemiasza 8,10

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 

9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.

 

List do Hebrajczyków 13,8

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

 

Księga Powtórzonego Prawa 4,24

Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. 

 

Księga Tobiasza 7,17

«Ufaj, córko, Pan nieba obdarzy cię radością w miejsce twego smutku. Ufaj, córko!» I wyszła od niej. 

 

Ewangelia wg św. Marka 7,24-25

 

Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. 25 Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg,

Kommentar schreiben

Kommentare: 0