Modlitwa wyrywającą z beznadziei, rozrywającą łańcuchy i powodującą trzęsienie ziemi...

 

„A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga,
więźniowie zaś przysłuchiwali się im.

Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.”

Pismo Święte, Dzieje Apostolskie 16,25-26 


Będąc we Wrocławiu spotkałam się z księdzem egzorcystą z którym rozmawialiśmy o sprawach - po ludzku  - nie do rozwiązania czyli beznadziejnych. Okazuje się, że zgodnie z Pismem Świętym, jedyną  skuteczną  pomocą jest w takich sytuacjach modlitwa uwielbienia. 

Modlitwa uwielbiająca Boga, która porusza niebo i ziemię. 

Modlitwa która wywraca góry i powoduje trzęsienia ziemi. 

Modlitwa, która jest miła Bogu. 

Modlitwa króla Dawida.

Modlitwa rozwiązująca beznadzieję i wyrywającą z kajdan niewoli.

 

Aby uzmysłowić mi siłę tej modlitwy ksiądz Andrzej przypomniał jakże znaną wszystkim - może jednak w innym kontekście używaną -  historię apostołów św. Piotra i Sylasa. 

Obraz z Dziejów Apostolskich jest nad wyraz jasny i przekonywujący o nadzwyczajnej mocy  chwały, uwielbienia.

 

Żywo można sobie przedstawić poniższą scenę: sponiewieranych, pobitych, zakrwawionych Apostołów, zdobywających się na hymny ku czci Boga, w więziennej beznadziei, skazanych na śmierć - zdobywających się na modlitwę uwielbiającą Boga - a nie lamentujących i płaczących z bólu i strachu.

Do tego wszystkiego ich współwięźniowie, zapewne pospolici przestępcy – zasłuchują się w to chwalebne śpiewanie! 

Stąd też ta Boża interwencja. Interwencja w postaci trzęsienia ziemi. Przywracająca im wymodloną wolność, z której   Apostołowie - o dziwo - nie korzystają ponieważ troszczą się o odpowiedzialnego za nich strażnika rzymskiego. 

Widząc to wszystko strażnik więzienny się nawraca.

Pierwszy nawrócony żołnierz rzymski to nie byle kto.

Okazuje się, że był to naczelnik więzienia lub jego zastępca.

 

lub scena druga:

 

„Wszystkie drzwi się pootwierały, a więzy wszystkich się rozwiązały. Chwała spowodowała trzęsienie ziemi. Bóg zainterweniował w sposób ponad naturalny. Jest to reguła konsekwentnie przewijająca się w Piśmie. Jeżeli chcesz ponad naturalnego Bożego działania w twojej sprawie, w jakiejś trudności bądź niemożliwej sytuacji, kluczem do uwolnienia będzie twoja chwała. 

I zazwyczaj będzie to w czasie, kiedy naprawdę nie będziesz czuł w ciele ochoty do chwalenia Boga.“ pisze o tym bardzo trafnie św. pamięci Derek Prince.

 

Jednym zdaniem historia niesamowita, powalająca z nóg, którą należy koniecznie przeczytać calą w orginale.

 

Z PRAKTYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA, MODLITWA UWIELBIENIA, POWINNA SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI TAK ABY BYŁA SKUTECZNA.

w/g ks. Marcina Kozyra salezjanina

 

1. Co znaczy uwielbiać?

a)  to zgadzać się na swoje życie,

b)  to doświadczać bezwarunkowej miłości Boga

c)  to widzieć siebie jako dziecko kochającego Ojca,

d)  to mówić Bogu, że jest ważniejszy od: pieniędzy, zdrowia, powodzenia...

 

2. Czym jest modlitwa uwielbienia:

a)  jest to modlitwa trudna dla początkujących,

b)  człowiek w niej najbardziej uznaje, że Bóg jest Bogiem, wysławia Go dla Niego samego, dlatego, że ON JEST!,

c)  zapala ona inne modlitwy: błagalną, dziękczynną i zanosi je do Boga,

d)  rodzi się ona ze słuchania Bożego słowa,

e)  wyraża się w aktach strzelistych, porywach serca.

 

3. Uwielbienie jest czymś więcej niż zwykłą modlitwą – jest sztuką życia, dobrego życia. Całe nasze życie powinno stać się uwielbieniem na chwałę Boga.

 

4. Uwielbienie Boga to wybór, to decyzja na podejmowanie odnowy życia codziennie, by Bóg był bardziej obecny w naszym życiu.

 

5. Zawsze mamy powód, by wielbić Boga. Uwielbienie jest świętowaniem potęgi, dobroci i piękna Boga.

 

6. Wszelkie uwielbienie Boga rodzi się z adoracji i prowadzi do adoracji. W adoracji już nie potrzeba słów. To czas wypełniony milczeniem, pełnym Bożej obecności.

 

7. Przez całą wieczność będziemy wielbić Boga, gdyż zostaliśmy stworzeni, aby Go oglądać na wieki twarzą w twarz.

 

8. Jeśli Bóg domaga się, byśmy Go wielbili, to dlatego, że jest to dobre dla człowieka.

 

9. Piękno stworzonego świata zachęca, aby wielbić Boga Stwórcę. Smutny to człowiek, który nie potrafi się zachwycać pięknem stworzonego świat i odkrywać Nim piękno, dobroć samego Boga.

 

10. Jesteśmy zaproszeni do tego, by wielbić Boga we wszystkich okolicznościach naszego życia. Dynamika uwielbienia opiera się na całkowitej radosnej akceptacji chwili obecnej, która jest częścią doskonałej woli Boga wobec nas.

 

11. Dynamiką uwielbienia, jej prawdziwym „motorem” jest ufność. Ten, kto wielbi Boga w każdych okolicznościach, jest człowiekiem ufności. Ufność rodzi uwielbienie, a uwielbienie – ufność.

 

12. Próbujmy przy każdej okazji zanosić do Boga krótkie uwielbienie, zależnie od sytuacji: „Chwała Ojcu…”, „Panie, bądź uwielbiony…”.

 

13. Uwielbienie jest najskuteczniejszym orężem w walce duchowej ze złym duchem. Diabeł nie lubi uwielbienia, bo w ten sposób oddajemy cześć samemu Bogu i Jego chwała wypełnia nasze serca.

 

14. Czasami na modlitwę uwielbienia idzie się jak na taniec, a czasem jak do walki.

 

15. Uwielbienie we wspólnocie rozlewa się z jednego serca do drugiego tworząc jakby krąg. Z serca na wargi i z warg do serca, gdyż uwielbienie moich braci we wspólnocie zstępuje do mojego serca. Potrzebuję modlitwy uwielbienia moich braci, tak jak bracia potrzebują mojej modlitwy uwielbiania, gdyż uwielbienie ewangelizuje.

 

16. Wielbienie Boga, także na głos, głoszenie Jego panowania, Jego zwycięstwa na taką czy inną sytuacją może nam pomoc. Stale żyjmy poddani Jezusowi i w Jego zwycięstwie, uznawajmy Go za naszego Pana i Zbawiciela.

 

17. Wielbienie Boga nie jest tylko naszym wyborem, ale przede wszystkim wolą Boga. Wielbimy Boga nie dlatego, że wszystko świetnie nam idzie; wielbimy Boga, bo On jest miłością, dobrem, bo dał nam życie i prowadzi nas do życia wiecznego. Wielbimy Boga nie dlatego, że nam się wszystko dobrze układa; wszystko nam się układa, dlatego, że wielbimy Boga! Skutkiem uwielbienia jest to, że w gruncie rzeczy wszystko się układa!

1

8. Czasem we wspólnocie boimy się uwielbiać Boga na głos. Spontaniczne uwielbienie wymaga ducha dziecięctwa i prostoty serca.

 

19. Maryja cała jest uwielbieniem i dziękczynieniem. Wielbi Boga w Magnificat i może Go wielbić, bo pamięta o wielkich rzeczach, które Bóg jej uczynił.

 

20. Wspaniałym sposobem uwielbienia Boga jest śpiewanie z całego serca hymnów, psalmów, czy pieśni pełnych ducha, których słowa są zaczerpnięte z Biblii.

 

21. Uwielbiając Boga odrywam się od samego siebie, aby zwrócić się do Boga i kontemplować Jego dzieła. Zapominam o sobie, o swoich problemach, i uczę się koncentrować tylko na Bogu i na Jego woli.

 

22. Ten, kto wielbi Boga, składa Mu najmilszą ofiarę: swoją własną chwałę. Na tym polega i oczyszczająca moc uwielbienia. W uwielbieniu kryje się pokora!

 

23. Co przeszkadza w wielbieniu Boga?

1.a)  słaba wiara, fałszywy obraz Boga,

b)  pycha, czyli koncentracja na sobie,

c)  nie akceptacja swego życia,

d)  brak przebaczenia ludziom, swoim wrogom,

e)  zniewolenie duchowe, spętanie przez złego ducha.

 

24. Uwielbienie Boga jest jedną z najskuteczniejszych dróg uzdrowienia wewnętrznego. Uwielbiając Boga oddaję Mu pierwsze miejsce w moim życiu i pozwalam Mu działać w moim życiu.

 

25. Wielbiąc Boga człowiek uczy się współodczuwania, gdyż ten, kto naprawdę kocha Boga, kocha i tych, których kocha Bóg. Uwielbienie Boga prowadzi do służby drugiemu człowiekowi, w którym odnajduje się cierpiące oblicze Chrystusa.

 

26. Uwielbienie we wspólnocie tworzy jej jedność, harmonię. Gdy razem wielbimy Boga, On oczyszcza nasze serca z pretensji, nadmiernych oczekiwań, niechęci. Odnajdujemy na nowo wspólnotę jako miejsce komunii z Bogiem i ludźmi.

 

27. Wiele małżeństw, wspólnot rozpada się, gdy zabraknie w nich uwielbienia Boga. Gdy we wspólnocie jej członkowie przestają wielbić Biga, tam diabeł rozsiewa żale, pretensje, podsyca podziały, oskarżenia. Poważnym grzechem wspólnotowym jest zapomnienie o uwielbieniu Boga!

 

28. Owocem uwielbienia jest obalanie murów, przemiana sytuacji, które po ludzku wydają się bez wyjścia. Gdy św. Paweł i Sylas wielbili Boga w wiezieniu otwarły się drzwi i opadły z nich kajdany. Byli wolni!

 

29 Gdy Izraelici szli na walkę z wrogami w pierwszym szeregu ustawiali śpiewaków, którzy wielbili Boga i odnosili zwycięstwo!

 

30. Jozue zdobył Jerycho bronią uwielbienia. Siedem dni z rzędu wojsko okrążało mury Jerycha grając i śpiewając Bogu! Stąd wywodzi się modlitwa zwycięstwa zwaną „modlitwą Jerycha”. Gdy jesteś w trudnej sytuacji to przez siedem dni znajdź czas na wielbienie Boga, a Bóg pokaże ci swoją moc.

 

31. Uwielbienie uwalnia od lęku i strachu. Lęk to reakcja kogoś, kto nie znalazł dla siebie schronienia. Wielbiąc Boga, w Nim znajdujemy oparcie i schronienie.

 

32. Jednym z upragnionych owoców uwielbienia jest radość. Serce, które umie wielbić Boga i umie dziękować, jest sercem radosnym!

 

 

Czy jest ktoś, kto nie wielbi Boga?

 

Odpowiedź brzmi: Tak. „Umarli nie będą chwalili Pana” (Ps 115:17a).

Jest to jedyna grupa ludzi. Więc jeśli nie uwielbiasz Pana, wiesz, jaki jest twój problem!

Jeśli chcesz ożyć, musisz uwielbiać Pana.

 

Alleluja! 

Uwielbienie Pana Boga całym sobą czyli o to tutaj chyba chodzi...

*) Materiał do dyskusji i zastanowienia.

SHARE:

Kommentar schreiben

Kommentare: 16
 • #1

  Ela Harwood (Samstag, 04 Februar 2017 14:48)


  It's really a cool and helpful piece of information. I'm glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 • #2

  Katie Zipp (Samstag, 04 Februar 2017 16:23)


  It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!

 • #3

  Monet Beene (Samstag, 04 Februar 2017 19:12)


  If you are going for most excellent contents like me, simply pay a visit this web page all the time since it offers feature contents, thanks

 • #4

  Landon Drewes (Samstag, 04 Februar 2017 23:22)


  I want to to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit of it. I have got you book marked to look at new things you post�

 • #5

  Palmira Godwin (Sonntag, 05 Februar 2017 01:16)


  I've been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this information So i am satisfied to show that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most surely will make certain to don?t forget this web site and provides it a look regularly.

 • #6

  Karolyn Castellano (Sonntag, 05 Februar 2017 01:48)


  Thank you for any other magnificent post. Where else may just anyone get that kind of information in such an ideal means of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm on the look for such information.

 • #7

  Austin Mickley (Sonntag, 05 Februar 2017 10:10)


  We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with useful info to work on. You've done a formidable activity and our whole neighborhood will likely be thankful to you.

 • #8

  Gabriel Waid (Montag, 06 Februar 2017 00:45)


  It is in point of fact a nice and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 • #9

  Vincenzo Pellegrino (Montag, 06 Februar 2017 18:18)


  I�m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best

 • #10

  Rosio Walworth (Montag, 06 Februar 2017 18:46)


  I like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I've included you guys to blogroll.

 • #11

  August Duke (Dienstag, 07 Februar 2017 13:10)


  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 • #12

  Darlene Ogilvie (Dienstag, 07 Februar 2017 22:51)


  Hi! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 • #13

  Yvette Fredenburg (Dienstag, 07 Februar 2017 23:39)


  Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice weekend!

 • #14

  Marcel Niccum (Mittwoch, 08 Februar 2017 14:20)


  After going over a few of the blog articles on your site, I honestly appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me how you feel.

 • #15

  Elizabet Luoma (Mittwoch, 08 Februar 2017 18:59)


  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 • #16

  Landon Drewes (Mittwoch, 08 Februar 2017 19:27)


  These are truly impressive ideas in regarding blogging. You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.