Może warto by było od 18 kwietnia znaleźć czas na nowennę do Miłosierdzia Bożego?

To w tym roku nowenna do Miłosierdzia Bożego kończy się właśnie - a to nie przypadek - 27 kwietnia.

Kończy się ona w święto kanonizacji, w święto wyniesienia  na ołtarze świętych naszych ukochanych papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko my Polacy ale cała Europa i nawet cały Świat potrzebuje w naszych czasach, w czasach radykalnych przemian politycznych i kulturowych, w czasach ataku na rodzinę, w czasach ogromnego ucisku chrześcijan właśnie tegoż to miłosierdzia najbardziej. Miłosierdzia potrzebują również ci którzy, dziś jeszcze może zaślepieni, głusi i ze skamieniałymi sercami, to zło innym wyrządzają.

 

Jestem święcie przekonana, że to czas szczególnych łask i błogosławieństw stąd też starym polskim szlacheckim zwyczajem wzywam - nie "szable w dłoń" - lecz nowennę w dłoń kochani rodacy szturmujmy niebo!


Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Jedną z pięknych ścieżek przygotowania się do nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego jest nowenna. Dziewięć dni modlitwy, połączonej z refleksją, może być przeżywane w kościele parafialnym lub w gronie rodzinnym albo indywidualnie. Nowenna nie musi być przeżywana dokładanie dziewięć dni przed dniem nawiedzenia. Każdy może wybrać najlepszy dla siebie czas, aby z pełnym zaangażowaniem przeżyć taką dziewięciodniową modlitwę za siebie, za najbliższych i za wszystkich ludzi. Jeśli ktoś nie przeżywał jej przed nawiedzeniem, może to uczynić po tym szczególnym czasie. Nowenna jest bowiem nie tylko jednym ze sposobów przygotowania do uroczystości, lecz także piękną formą modlitwy w określonej intencji. 

 

(Proponowany poniżej sposób przeżywania nowenny do Miłosierdzia Bożego zaczerpnięty jest ze Szkoły Modlitwy Jana Pawła II).

 

Wprowadzenie

W Wielki Piątek, w godzinie śmierci Jezusa, z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda. Na świat wylane zostały zdroje miłosierdzia. Pragniemy, by dotarły one do każdego z nas, do naszych rodzin i parafii, aby odnowiły cały świat. Dlatego rozpoczynamy dziewięciodniową modlitwę w tej intencji. Codziennie wraz z całym Kościołem będziemy prosić Chrystusa, który oddał za nas życie i zmartwychwstał, o dar Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Miłości, abyśmy Jego mocą (por. Rz 8, 11) umieli przyjąć ofiarowany nam dar miłosierdzia i potrafili czynić miłosierdzie wobec tych, do których On nas posyła. 

Pan Jezus skierował do św. Faustyny następujące słowa: „Pragnę abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. [...] W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz” (Dz. 1209).

Zbawiciel zlecił świętej Faustynie bardzo trudne zadanie. Miała codziennie ogarniać sercem inną grupę ludzi, przyprowadzać ich do Jezusa i zanurzać w Jego miłosierdziu. Pan Jezus wymaga czegoś więcej, niż zwykłego odmówienia modlitwy za innych ludzi. Wymaga działania połączonego z zaangażowaniem serca, połączonego z miłością. Takiego działania człowiek nie potrafi podjąć o własnych siłach. Ono go przerasta. Tylko Ten, który wszystkiego nas uczy (por. J 14, 26), Duch Święty dany przez Ojca tym, którzy Go o to proszą (por. Łk 11, 13), może przyjść z pomocą naszej słabości (por. Rz 8, 26), uczynić naszą modlitwę i nasze duchowe działania miłymi Bogu czynami miłosierdzia wobec potrzebujących. 

Zanim człowiek przyprowadzi do Jezusa jakąś grupę osób, musi sam ją zobaczyć w swoim umyśle i sercu. Kiedy zaś przyjrzy się bliżej tym, na których Jezus oczekuje, zobaczy konkretnych ludzi, którzy przeżywają swoje radości i troski, swoje zwycięstwa i porażki. Zobaczy bliźnich. Wówczas może, mocą wysłanego do serc naszych Ducha (por. Ga 4, 6), powiedzieć Jezusowi: „Oto ci, na których czekasz. Wszyscy są w moim sercu. Przyprowadzam ich do Ciebie”.

Jezus obiecuje, że takie duchowe działanie przynosi niezwykłe owoce. Ci, których człowiek, mocą swej modlitwy, przyprowadzi do Jezusa i zanurzy ich w zdroju Jego miłosierdzia, zaczerpną „siły i ochłody”, a także otrzymają wszelką łaskę, „jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie na godzinę śmierci”. Tylko Duch Święty może dać człowiekowi przekonanie, że skutki jego działania są aż tak wielkie. On sam, jako Żywa Woda, jest bowiem źródłem siły i ochłody. Morze miłosierdzia, o którym mówi Jezus, to przecież nieskończona miłość, która Go łączy z Ojcem, to Duch Miłości, który jest zdolny wszystko przebaczyć, każdy brud oczyścić, każdemu przywrócić życie. Ta miłość jest także nam ofiarowana, dlatego i z naszego wnętrza mogą płynąć zdroje miłosierdzia (por. J 7, 38). Jesteśmy w stanie, mocą tej miłości, ogarnąć innych ludzi i przyprowadzić ich do Jezusa, by ich zanurzyć w morzu Jego miłosierdzia.

 

 

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

 

Źródło: http://www.peregrynacja.diecezja.pl/w-rodzinie/nowenna-do-miosierdzia-boego

Ściągnij nowennę na pulpit:

Download
nowenna do milosierdzia bozego.pdf
Adobe Acrobat Dokument 113.0 KB

SHARE:

Dlaczego Bóg wybrał właśnie Łagiewniki i siostrę Faustynę?

Who is Faustina? Why God choose her and the place in Łagiewniki in Poland for Her divine mercy?

The Chaplet of The Divine Mercy

How to Recite the Chaplet

The Chaplet of Mercy is recited using ordinary rosary beads of five decades. The Chaplet is preceded by two opening prayers from the Diary of Saint Faustina and followed by a closing prayer.


1. Make the Sign of the Cross

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

2. Optional Opening Prayers

You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of Life, unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and empty Yourself out upon us. 

(Repeat three times) 
O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as a fountain of Mercy for us, I trust in You! 

3. Our Father

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil, Amen.

4. Hail Mary

Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.

5. The Apostle's Creed

I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; He descended into hell; on the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

6. The Eternal Father

Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.

7. On the Ten Small Beads of Each Decade

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.

8. Repeat for the remaining decades

Saying the "Eternal Father" (6) on the "Our Father" bead and then 10 "For the sake of His sorrowful Passion" (7) on the following "Hail Mary" beads.

9. Conclude with Holy God (Repeat three times)

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

10. Optional Closing Prayer

Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion — inexhaustible, look kindly upon us and increase Your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy itself.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0