Liban ziemia świętych i Ziemia Święta...

PSALM 92

Sprawiedliwe rządy Boże

 

92

Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu. 
Dobrze jest dziękować Panu 
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: 
głosić z rana Twoją łaskawość, 
a wierność Twoją nocami, 
na harfie dziesięciostrunnej i lirze 
i pieśnią przy dźwiękach cytry. 
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, 
cieszę się dziełami rąk Twoich. 

Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, 
bardzo głębokie Twe myśli! 
Człowiek nierozumny ich nie zna, 
a głupiec ich nie pojmuje. 
Chociaż występni plenią się jak zielsko 
i złoczyńcy jaśnieją przepychem, 
i tak [idą] na wieczną zagładę. 
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony2
10 Bo oto wrogowie Twoi, Panie, 
bo oto wrogowie Twoi poginą, 
rozproszą się wszyscy złoczyńcy. 

11 Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, 
skropiłeś mnie świeżym olejkiem3
12 Oko moje patrzy na nieprzyjaciół4
<tych, co powstają na mnie>. 
Słuchają moje uszy moich przeciwników. 
13 Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libanie5
14 6 Zasadzeni w domu Pańskim 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. 
15 Wydadzą owoc nawet i w starości, 
pełni soków i zawsze żywotni, 
16 aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości. 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0