KJB & MIKAEL!

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

 

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86).

 

MODLITWA PORANNA

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 25 X 1994 r., nr 2352/K/94).

 

PROŚBA O POKORĘ

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

 

EGZORCYZM PROSTY PORANNY

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.

 

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 8 II1993 r., nr 184/K/93).

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Message from the Editor of KJB - Father Peter Prusakiewicz CSMA

  PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja   

altIt is a pleasure to welcome you to “The Angels - Messengers from a Loving God".

People may question the existence of Angels. But it can be argued that being blind does not exclude the reality of colour in the world. Similarly, being deaf doesn’t mean that sounds do not exist. If someone doesn't believe in Angels it doesn't lead to the conclusion that they do not exist. The angels exist regardless of whether someone believes in them or not.

They are the real messengers from a loving God. Saint Sister Faustina wrote in her Diary  “O God in your unfathomable mercy you have created angelic spirits and admitted them to your love and to your divine intimacy. You have made them capable of eternal love. Although you bestowed on them so generously, O Lord, the splendor of love and beauty, Your fullness was not diminished in the least, O God, nor have their love and beauty completed You, because You are everything in Yourself. And if you have allowed them to participate in your happiness and to exist and to love you, that is only due to the abyss of your mercy.."( Diary 1741). 

 

 

 

Let’s put into practice the advice of Pope Saint Leon the Great who said: "Make friends with the holy angels and we shall find in them most loving companions, our champions against the malice and rage of the devils, our advocates at the judgment seat of God, and companions in glory throughout the endless eternity."

I kindly ask you to let others know about our magazine and distribute it all over the world. We look forward to any questions and feedback. I would be interested to hear by letter or email any testimonies on how the angels have helped you in your life. Please contact the office or the co-coordinators whose details can be found on this website.