7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

 Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak - kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze, a nie tego, co pilne - doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń. 

 

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Stephen R. Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People®, has been a top-seller for the simple reason that it ignores trends and pop psychology for proven principles of fairness, integrity, honesty, and human dignity. Celebrating its fifteenth year of helping people solve personal and professional problems, this special anniversary edition includes a new foreword and afterword written by Covey exploring the question of whether the 7 Habits are still relevant and answering some of the most common questions he has received over the past 15 years.

 

 

Poniższy audiobook posiada ok. 72 części, które będziemy sukcesywnie do 30 części dodawać na naszej stronie. 

 

Spis treści w książce:

CZĘŚĆ PIERWSZA
PARADYGMATY I ZASADY 9
Od wewnątrz 11
Siedem nawyków - zarys 43

CZĘŚĆ DRUGA
PRYWATNE ZWYCIĘSTWO 61
Nawyk pierwszy
Bądź proaktywny 63
Zasady własnej wizji 65
Nawyk drugi
Zaczynaj z wizją końca 93
Zasady przewodnictwa 95
Nawyk trzeci
Rób najpierw to, co najważniejsze 145
Zasady zarządzania sobą 147

CZĘŚĆ TRZECIA
ZWYCIĘSTWO PUBLICZNE 187
Paradygmaty współzależności 189
Nawyk czwarty
Myśl w kategoriach wygrana-wygrana 209
Zasady przewodzenia innym 211
Nawyk piąty
Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany 245
Zasady komunikacji empatycznej 247
Nawyk szósty
Synergia 273
Zasady twórczej współpracy 275

CZĘŚĆ CZWARTA

 ODNOWA 299
Nawyk siódmy
Ostrzenie piły 301
Zasady wszechstronnej samoodnowy 301
Raz jeszcze - od wnętrza 323

Nota od autora

Dodatek A
Możliwe sposoby percepcji wypływające z różnych centrów 335
Dodatek B
Dzień drugiej ćwiartki w biurze 343

 

Download
001 Cz I Poczatek_01.mp3
MP3 Audio Datei 4.5 MB
Download
002 Cz I Poczatek_02.mp3
MP3 Audio Datei 5.1 MB
Download
003 Cz I Poczatek_03.mp3
MP3 Audio Datei 4.3 MB
Download
004 Cz I Poczatek_04.mp3
MP3 Audio Datei 4.2 MB
Download
005 Cz I Poczatek_05.mp3
MP3 Audio Datei 4.8 MB
Download
006 Cz I Poczatek_06.mp3
MP3 Audio Datei 5.7 MB
Download
007 Cz I Poczatek_07.mp3
MP3 Audio Datei 5.0 MB
Download
008 Cz I Zarys_01.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
009 Cz I Zarys_02.mp3
MP3 Audio Datei 5.3 MB
Download
010 Cz I Zarys_03.mp3
MP3 Audio Datei 3.8 MB
Download
011 Cz I Zarys_04.mp3
MP3 Audio Datei 4.9 MB
Download
012 Cz II Nawyk 1_01.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
013 Cz II Nawyk 1_02.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
014 Cz II Nawyk 1_03.mp3
MP3 Audio Datei 4.5 MB
Download
015 Cz II Nawyk 1_04.mp3
MP3 Audio Datei 4.8 MB
Download
016 Cz II Nawyk 1_05.mp3
MP3 Audio Datei 4.5 MB
Download
017 Cz II Nawyk 1_06.mp3
MP3 Audio Datei 2.9 MB
Download
018 Cz II Nawyk 1_07.mp3
MP3 Audio Datei 2.8 MB
Download
019 Cz II Nawyk 2_01.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
020 Cz II Nawyk 2_02.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
021 Cz II Nawyk 2_03.mp3
MP3 Audio Datei 4.9 MB
Download
022 Cz II Nawyk 2_04.mp3
MP3 Audio Datei 4.3 MB
Download
023 Cz II Nawyk 2_05.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
024 Cz II Nawyk 2_06.mp3
MP3 Audio Datei 4.5 MB
Download
025 Cz II Nawyk 2_07.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
026 Cz II Nawyk 2_08.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
027 Cz II Nawyk 2_09.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
028 Cz II Nawyk 2_10.mp3
MP3 Audio Datei 4.6 MB
Download
029 Cz II Nawyk 2_11.mp3
MP3 Audio Datei 5.6 MB